Hướng dẫn Giải bài xích ôn tập chương thơm 2 số học tập Toán 6 tập 1: Bài 107, 108, 109 trang 98; Bài 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 trang 99; Bài 119, 1đôi mươi, 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1 trên yiermeivietnam.com

Bài 107. Trên trục số đến nhị điểm a,b (h.53). Hãy:

a) Xác định điểm -a, -b bên trên trục số

b) Xác định điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| trên trục số

c) So sánh các số a, b, -a, -b, |a|, |b|, |-a|, |-b| với số 0

a), b) Các em xác định như hình bên dưới đây

*

c) a0; -a>0; -b0;|b| > 0; |-a| > 0; |-b| > 0 hoặc |a| = |-a| = -a > 0 với a 0 và -b |a| ≥ 0 với đa số a.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 2

Bài 108. Cho số nguyên a khác 0. So sánh -a với a với -a với 0

Vì a ≠ 0 ⇒ a > 0 hoặc a Nếu a > 0 ⇒ -a Nếu a 0 ⇒ -a > a

Bài 109 trang 98. Dưới đây là thương hiệu cùng năm sinh của một số trong những công ty toán thù học:

TênNăm sinh
Lương Thế Vinh1441
Đề-Các1596
Pi-Ta-Go-570
Gau-xơ1777
Ác-si-mét-287
Ta-lét-624
Cô-va-lép-xkai-a1850

Sắp xếp những năm sinch trên phía trên theo sản phẩm tự thời gian tăng dần.

Sắp xếp các năm sinh bên trên trên đây theo máy trường đoản cú thời gian tăng dần: -624

Bài 110 Ôn tập chương thơm 2 Toán số học Trong những câu tiếp sau đây, câu nào đúng, câu như thế nào sai? Cho ví dụ minch họa đối với những câu saia) Tổng của nhì số nguyên lòng là một vài ngulặng âm

b) Tổng của nhì số nguyên dương là một số nguyên dương

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên lòng.

d) Tích của hai số ngulặng dương là một số trong những nguim dương.

Xem thêm: Xem “ Về Nhà Đi Con ” Tập 76 Trên Vtv Giải Trí Từ 21H30 Hôm Nay

a) Đúng; b) Đúng c) Sai ví dụ (-3).(-2) = 6; d) Đúng

Bài 111 trang 99. Tính những tổng sau:

a) < (-13) +(-15)> +(-8)

b) 500 – (-200) – 210 – 100

c) –( -129) + (-119) –301 +12

d) 777 – (-111) –(-222) +20

Đáp án: a) < (-13) +(-15)> +(-8) = (-28)+(-8) = -36

b) 500 – (-200) – 210 – 100 = 500+200 – 210 – 100 = 700 – 210 – 100=490 – 100 = 390

c) –( -129) + (-119) –301 +12= 129 – 119 – 301 +12 =10 +12 –301 = 22 – 301 = ( – 279)


d) 777 – (-111) –(-222) +đôi mươi = 777+111+222+đôi mươi = 1020

Bài 112 trang 99. Đố vui: Bạn Điệp sẽ kiếm được nhì số ngulặng, số trước tiên (2a) bằng hai lần số thứ hai (a) nhưng mà số thứ hai trừ đi 10 lại ngay số trước tiên trừ đi 5 ( tức là a-10 =2a -5). Hỏi chính là nhị số nào?

Theo bài ra ta có:

a – 10 =2a – 5 ⇔ 2a – a = 5 – 10 ⇔ a = -5

Vậy 2a = 2.(-5) = -10

Vậy số thứ nhất là -10; số thứ 2 là -5.

Bài 113.

*

Đố: Hãy điền những số 1;-1;2;-2;3;-3 vào các ô trống nghỉ ngơi hình vuông vắn (từng số vào trong 1 ô) làm thế nào cho tổng bố số trên từng loại, từng cột hoặc mỗi con đường chéo cánh các đều nhau.

*

Tổng tất cả 9 số ở 9 ô của hình vuông là:

1+(-1)+2+(-2)+3+(-3)+4+0+5 = 9

⇒Tổng ba số trên từng mẫu, mỗi cột, mỗi đường chéo là: 9:3 = 3

Do đó:

c = 3-(5+0) = -2 ; e = 3-<4+(-2)> = 1; a = 3-(1+0) = 2;

g = 3-(4+0) = -1; b = 3-<1+(-1)> = 3; d = 3-(2+4) = -3

23-2
-315
4-10

Bài 114 trang 99 – Ôn tập chương 2. Liệt kê với tính tổng toàn bộ những số nguyên x thỏa mãn:


a) -8

Bài 115. Tìm a ∈ Z, biết:a) |a| = 5; b) |a| = 0; c) |a| = -3;d) |a| = |-5|; e) -11|a| = -22

Đáp án: a) |a| = 5 ⇒ a = ±5b) |a| = 0 ⇒ a = 0c) |a| = -3 Không bao gồm số a nào thỏa mãn bởi vì |a| ≥ 0d) |a| = |-5| ⇒ a = ±5e) -11.|a| = -22 ⇒|a| = 2 ⇒ a =±2

Bài 116. Tính:

a) (-4).(-5).(-6);

b) (-3+6).(-4);

c)(-3-5).(-3+5);

d)(-5-13):(-6)

Đáp án: a) (-4).(-5).(-6) = (-120)

b) Cách 1: (-3+6).(-4)= 3.(-4) = (-12) Cách 2: = (-3).(-4)+ 6.(-4) = 12-24 = -12

c) (-3-5).(-3+5)= (-8).2 = -16

d) (-5-13):(-6)= (-18): (-6) = 3

Bài 117. Tính:

a) (-7)3.24

b) 54.(-4)2

Giải: a) (-7)3.24 = (-343).16 = -5488b) 54.(-4)2 = 625.16 =10000

Bài 118 Tân oán 6. Tìm số ngulặng x, biết:a) 2x -35 =15; b) 3x +17 =2; c) |x-1| = 0

a) 2x -35 = 152x = 15+352x = 50x = 50:2x = 25b) 3x + 17 = 23x = 2 – 173x = -15x = -5c) |x-1| = 0 x =1

Bài 119. Tính bằng nhị cách:

a) 15.12-3.5.10;

b) 45-9.(13+5);

c) 29.(19-13) -19.(29-13)

Giải: a)15.12-3.5.10 = 180-150 = 30 (giải pháp 1)

15.12-3.5.10 = 15.12-15.10 = 15.(12-10)= 15.2 = 30(biện pháp 2)

b) 45-9.(13+5)= 45-9.18= 45-162= -117 (Cách 1)

c) 29.(19-13) -19.(29-13) =29.6 -19.16 = 174 – 304 = -130 (giải pháp 1)

29.(19-13)-19.(29-13) = 29.19-29.13-19.29+19.13 = 29.19-19.29-29.13+19.13 = 0-(29.13-19.13)= 0-((29-19).13)=0-(10.13) = 0-130 = -130 (phương pháp 2)

Bài 1trăng tròn. Cho nhì tập hợp: A =3;-5;7; B =-2;4;-6;8a) Có từng nào tích ab( với a ∈ A cùng b ∈ B) được chế tác thành?b) Có bao nhiêu tích to hơn 0; từng nào tích nhỏ dại hơn 0?c) Có từng nào tích là bội của 6?d) Có bao nhiêu tích là ước của 20?

Giải: a) Có 12 tích a.bb) Có 6 tích lớn hơn 0; 6 tích nhỏ tuổi rộng 0.c) Có 6 tích là bội của 6 là : -6;12;-18;24;30;-42d) Có 2 tích là Ước của trăng tròn là: 10; -20

Bài 121 trang 100. Đố: hãy điền những số nguim thích hợp vào các ô trống dưới đây thế nào cho tích của tía số sinh sống tía ô tức thời nhau đa số bởi 120: