Câu 4: ( 1 điểm ) Một tổ có 12 chúng ta, trong số ấy tất cả 5 nữ giới. Tỉ số của số các bạn nam cùng số bạn nữ của tổ đó là:

 

Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là : 

A. 863 B. 864 C. 846 D. 854

Câu 6 : ( một điểm ) Giá trị của biểu thức

*
*
:
*
là: 

 

Câu 7 :  (1 điểm)  Một tnóng kính hình thoi bao gồm độ lâu năm những con đường chéo cánh là 18centimet và 30cm. Tính diện tích tnóng kính đó.

Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 4

A. 270

*
B. 270 cm C. 540
*
D. 54
*

Câu 8: ( 1 điểm ) Tìm x, biết:

a)

*
: x = 3 b) x : 52 = 113

Câu 9: ( 1 điểm) Tính:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 10: (1 điểm). Tổng hai số thông qua số nhỏ độc nhất có ba chữ số, số nhỏ nhắn bằng 

*
số mập. Tìm nhị số đó.

Bài giải.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Gao Nep Gao Tẻ 100 - #101 Gạo Nếp Gạo Tẻ

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

ĐỀ SỐ 2.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho từng câu sau hoặc điền vào địa điểm trống cho đúng.

Câu 1: Phân số  

*
gọi là: (0,25đ)

A. Năm lăm một trăm hai mươi chín
B. Năm mươi lăm phần một trăm nhì mươi chín
C. Năm lăm phần một hai chín
D. Một trăm nhị mươi chín phần năm mươi lăm

Câu 2: Phân số bộc lộ phần được sơn màu là? (0,25đ)

A. 

*
B. 
*
C. 
*
D. KHông biểu thị được

Câu 3: Đổi đơn vị chức năng sau: (1,5đ)

a) 456 dm = …. kmb) 342
*
 = …. cm2
c) 2345 m = …. mm
d) 456
*
 = …. dm2
e) 4 dam = …. dmf) 4000
*
 = ….
*

Câu 4: Tính: (1đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM).

Câu 1: Đặt tính cùng tính: (2đ)

a) 234 + 376289b) 2431 – 271c) 467 × 216d) 23589 : 787

Câu 2: Tìm x (1đ)

a) x + (5621+ 1236) × 5 = 225690b) x – 12 × 5 × 9 + 567= 1000
c) x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 = 25760d) (6975 – x + 785) : 4= 859

Câu 3:

Linch mua 4 tập giấy với 3 quyển vlàm việc không còn 5400 đồng. Dương mua 7 tập giấy và 6 quyển vsinh hoạt cùng các loại không còn 9900 đồng. Tính giá thành một tập giấy và một quyển vở? (2đ)

Câu 4:

Có hai rổ cam, nếu như cung ứng rổ đầu tiên 4 trái thì tiếp đến số cam làm việc hai rổ đều nhau, trường hợp thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam sinh sống rổ thứ nhất cấp 3 lần số cam sinh hoạt rổ máy nhị. Hỏi ban đầu từng rổ bao gồm bao nhiêu quả cam? (2đ)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM 

ĐỀ SỐ 1.

*
Câu 8: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 

Câu 9: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 10 (1 điểm).

Bài giải.

Số nhỏ tuổi nhất gồm cha chữ số là 100. Vậy tổng nhì số là 100. (0,2 điểm)

Ta tất cả sơ đồ:

*

*Lưu ý: Học sinh có thể vẽ sơ đồ vật hoặc không vẽ. HS làm bí quyết không giống hoặc lập luận, có tác dụng gộp mà đúng vẫn cho điểm về tối nhiều.