STT Họ tên đối tượng người tiêu dùng Hình ảnh thay mặt Năm sinc Nơi Đương kim tổng thống Họ thương hiệu bố/bà bầu Tội danh Số/ ngày QĐ
1 Nguyễn Văn uống Dung
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài viết liên quan