BộSách Học Sinch Tiếng Anh Lớp 3tập 1 cùng tập 2 bởi Nhà xuất phiên bản Giáo dụcấn bạn dạng nhằm giúp các em học viên lớp 3 có tài năng liệu học tập môn giờ đồng hồ anh. Sách học sinh tiếng anh 3 tất cả 2 tập, từng tập có 10 Unit với 3 Lesson từng unit, được phân bố nhỏng sau:

Tập một gồm 10 Unit, trường đoản cú Unit 1 đến Unit 10.Tập hai bao gồm 10 Unit từ bỏ Unit 11 cho Unit đôi mươi.

Sách giờ đồng hồ Anh lớp 3 của Sở Giáo Dục được thiết kế theo phong cách theo hướng tiếp xúc, giúp các con những bước đầu tiên làm cho thân quen và phát triển năng lực giao tiếp bằng giờ Anh trải qua cả 4 năng lực đó là nghe, nói, phát âm, viết, trong số ấy ưu tiên triệu tập triển khai xong tài năng luyện nghe và nói giờ Anh cực tốt. Theo sách giờ đồng hồ Anh lớp 3 lịch trình bắt đầu, học sinh đó là cửa hàng của quá trình dạy học tập vào môi trường thiên nhiên văn hóa và ĐK học hành phù hợp với chổ chính giữa sinch lí lứa tuổi của các em.

Bạn đang xem: Học tiếng anh lớp 3 online chuẩn bộ giáo dục

Sách giờ Anh lớp 3 của Sở Giáo Dục được chia thành 2 tập tương tự cùng với 2 học kỳ trong quá trình học.

Xem thêm: Cần Người Giúp Việc Nhà Ở Bình Dương :0988, Giúp Việc Nhà Ở Bình Dương

Cuốn nắn sách học viên tiếng anh lớp 3 tập 1 bao gồm 2 chủ thể giao tiếp thân cận với học viên đó là “Me và My Friends” và “Me và My School”.Cuốn nắn sáchhọc sinh giờ đồng hồ anh lớp 3 tập 2 có 2 chủ đề tiếp xúc không giống là “Me and My Family” và “Me and The World Around”

Mỗi phần sẽ được tạo thành 5 bài học kinh nghiệm tương xứng với 5 chủ thể của công tác học tập. Trong cuốn sách tiếng Anh lớp 3 của Bộ Giáo Dục, tập một sẽ sở hữu 10 Unit ( từ Unit 1 đến Unit 10). Tập hai ai cũng bao hàm 10 Unit ( trường đoản cú Unit 11 mang đến Unit đôi mươi ). Mỗi Unit đều sở hữu kết cấu bình thường là 3 Lesson/ Unit với kiến thức và kỹ năng bao gồm 4 phần nhằm luyện những năng lực Nghe – Nói – Đọc – Viết:

Competencies: Năng lực.Sentence patterns: Mẫu câu.Vocabulary: Từ vựng.Phonics: Ngữ âm.

Nội dung cuốn nắn sách học viên Tiếng Anh 3 Tập 1:

Unit 1: Hello Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3 Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3 Unit 1 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3

Unit 2: What’s your name? Unit 2 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3 Unit 2 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3 Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3

Unit 3: This is Tony Unit 3 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3

Unit 4: How old are you? Unit 4 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3 Unit 4 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3 Unit 4 Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3Unit 5: Are they your friends? Unit 5 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3

Reviews 1 lớp 3 Reviews 1 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat & Mouse 1 trang 38-39 Tiếng Anh 3

Unit 6: St& up! Unit 6 Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3 Unit 6 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3 Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3

Unit 7: That’s my school Unit 7 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3 Unit 7 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3 Unit 7 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3

Unit 8: This is my pen Unit 8 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3 Unit 8 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3 Unit 8 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3

Unit 9: What colour is it? Unit 9 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3 Unit 9 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3 Unit 9 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3

Unit 10: What vày you vì at the break time? Unit 10 Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3 Unit 10 Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3 Unit 10 Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3

review 2 lớp 3 review 2 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat và Mouse


Nội dung sách học sinh Tiếng Anh 3 Tập 2:

Unit 11: This is my family Unit 11 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3 Unit 11 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3 Unit 11 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3

Unit 12: This is my house Unit 12 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3

Unit 13: Where’s my book? Unit 13 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3

Unit 14: Are there any posters in the room? Unit 14 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3 Unit 14 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3 Unit 14 Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3

Unit 15: Do you have any toys? Unit 15 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3 Unit 15 Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3 Unit 15 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3

reviews 3 lớp 3

nhận xét 3 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat và Mouse 3 trang 38-39 Tiếng Anh 3

Unit 16: Do you have any pets? Unit 16 Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3

Unit 17: What toys vì you like? Unit 17 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3 Unit 17 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3 Unit 17 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3

Unit 18: What are you doing? Unit 18 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3 Unit 18 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3 Unit 18 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3

Unit 19: They’re in the park Unit 19 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3 Unit 19 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3

Unit 20: Where’s Sapa? Unit trăng tròn Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3 Unit đôi mươi Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3 Unit 20 Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3

đánh giá 4 lớp 3 Review 4 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat và Mouse